Låneavtal

När du hämtar din lånecykel får du fylla i ett låneavtal. Läs gärna igenom det i lugn och ro innan.

1. Cyklar och övrig utrustning utlånas endast mot uppvisande av giltig legitimation och till personen från 18-år. Det är inte tillåtet för Användare att förmedla cykeln till någon under 18 år.

2. Vid avhämtning betalas låneavgiften på 100 kronor kontant.

3. Bokad låneperiod kan avbokas utan kostnad fram till 7 dygn innan låneperioden. Därefter debiteras låneavgiften a 100 kronor.

4. Cykelbiblioteket levererar cykeln och övrig utrustning i gott skick. Tillsammans med låntagaren besiktigas cykeln.

5. Låntagaren ansvarar för skador på cykeln som uppkommer under låneperioden och bekostar reparations- och materialkostnader. Vid återlämnandet ska eventuella skador rapporteras.

6. Cykelbiblioteket debiterar 350 kr/ timmen plus materialkostnader för reparation.

7. Cykeln återlämnas på överenskommen tid. Cykelbiblioteket debiterar 100 kronor/dygn i förseningsavgift.

8. Alla cyklar är försedda med två lås, varav det ena är avsett att låsa fast cykeln. Om cykel eller övrig utrustning skulle bli stulen under uthyrningstiden ersätter låntagaren den med fulla värdet av det stulna. De flesta hemförsäkringar ger skydd för lånade eller hyrda saker. Kolla om du är osäker.

10. Låntagaren ansvarar vid skador som drabbar tredje man.

11. Låntagaren ska förvalta cyklar och övrig utrustning väl och följa instruktioner vad gäller skötsel, maxlast etc. I samband med utlämnandet gås dessa instruktioner igenom.

12. Låntagaren förbinder sig att delta i en återkommande enkätundersökning i syfte att kartlägga förändringar i rese- och transportbeteende etc. Cykelbiblioteket lämnar inte dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse.